IEC OBERT logo

Ajuda

Els usuaris d’aquesta plataforma tenen a l’abast diverses eines d’ajuda, que permeten obtenir uns resultats de cerca més ajustats i enriquidors.
Aquestes eines s’ofereixen com a guia, amb l’objectiu d’orientar els usuaris segons les seves preferències. A més, els ofereixen suggeriments segons els temes, els formats o els continguts de la documentació disponible.
Els usuaris poden arribar als resultats per diverses vies:
Àmbits i subàmbits
image
Mostren agrupacions de continguts a la pàgina d’inici, que actualment corresponen a continguts referents a les publicacions i revistes científiques publicades per l’IEC, l’arxiu històric, els fons personals, els continguts audiovisuals i els fons bibliogràfics especialitzats.
Els àmbits s’aniran actualitzant o ampliant quan s’introdueixin nous continguts a la plataforma.
Filtres
image
Els filtres de cerca són presents al llarg de tota la navegació. Es mostren en diversos desplegables i també en marcadors de dates, formats, etc.
Permeten afinar els resultats de cerca d’una manera ràpida i potent
Cerques
image
Permeten als usuaris cercar directament sobre la globalitat de continguts de la plataforma, ja sigui mitjançant la cerca general, ja sigui mitjançant la cerca avançada
També s’ofereixen aquestes dues opcions de cerca dins de cada àmbit i subàmbit per facilitar que els usuaris puguin fer una cerca més concreta.